mariajuhl.com, skribent på Nordic Ayurveda | Nordic Ayurveda

Nordic Kundalini – et sanseligt frirum

Idéen har rumsteret i noget tid, opfordringerne har været mange, men for Lila Cristine Lutz, var det at skabe en kundalini yoga uddannelse ikke så lige til. For hvordan beholder man ydmygheden, og respekten for den traditionelle visdom, samtidig med at bringe sig selv og egen erfaring i spil, så det bliver meningsfyldt for andre i en ny tid?

Nordic Kundalini

Nordic Ayurveda kom på banen, og med det, et samarbejde, der blev til Nordic Kundalini Yoga uddannelsen. Det kom på det helt rigtige tidspunkt, siger Lila:

“Timingen er god nu, det giver mening at tage Kundalini et nyt sted hen og udvikle den traditionelle læseplan. Jeg tror tiden er til, at vi ikke nødvendigvis skal følge den ‘rene’ og ‘rigide’ yoga, som det så ud i Indien for 5.000 år siden, men at vi bruger den nye viden vi har til at udvikle det – i mit tilfælde at fx. at inkorporere det restorative og de genopbyggende pauser, aromaterapi og visdom fra Vestens tænkere også.”

Deraf kom også det nye navn og en helt ny uddannelse: Nordic Kundalini Yoga. Øvelser og Kriya’s (“handling med intention”, yogasæt på 5-20 øvelser, red.) er her tro mod den traditionelle Kundalini med fokus på at balancere følelsesmæssige tilstande, og i Lilas uddannelse også at grounde nervesystemet, give styrke og jordforbindelse samt mere fokus på sanserne og det energifelt, der skabes i rummet:

“Min yoga er meget sanselig – jeg er vokset op i et miljø hvor jeg har fået lov til at folde mit sanseapparat ud, og vil gerne kunne bruge, hvad jeg har lært i det her liv siden jeg var 18 år gammel. Jeg har set min far lave yoga og min mor lave basekost af tahin og spelt, før nogle vidste hvad det var. Jeg er vokset op med folkedans og musik og vidste meget tidligt, hvad der godt for sjælen. Derudover har jeg haft privilegiet af at blive undervist af mange fantastiske lærere, der har åbnet mit sind og vist mig vejen. Jeg bruger nu alt dette i min uddannelse – et patchwork af forskellig lærdom og traditioner”.

Lilas rejse

Lila Cristine Lutz’s opvækst i et holistisk miljø dannede et naturligt udgangspunkt for de uddannelser hun tog i 90’erne og 00’erne: Reiki healer, kropsterapeut, clairvoyant, Oshos dynamiske meditationer, shamanisme og non-dual therapy. Faktisk var yoga slet ikke en stor del af hendes liv og virke som healer og terapeut, før hun blev ramt af ikke bare én, men to diskusprolapser. Lila var dengang ikke i tvivl om, at skaden i hendes disk var forårsaget af en opstået dyb sorg, og netop derfor var Kundalini som træning, oplagt i den svære tid:

“Med denne yoga form blev blev jeg ramt. Jeg havde en følelse af, at her kunne jeg være med min sensitivitet og skønhed, og kunne mærke, at øvelserne havde en omgående virkning på min ryg og sorgen. Her åbnede sig en yoga form op, hvor man ikke blev rettet – den handlede ikke om det korrekte anatomi, men var mere en åndelig rejse og forståelse for vores krop og sjæl. Her faldt 10-øren, og jeg fik det både godt udenpå og indeni”.

Samarbejdet

Det var derfor heller ikke tilfældigt at Nordic Ayurveda kunne se en synergi imellem Lilas tilgang og Ayurveda i Norden:

“Ayurveda i sig selv, er jo en filosofi og levemåde der på alle måde matcher kundalini og min personlige tilgang til den. Det, Maria og Kristine gør ved at tage ayurveda til Norden, hænger godt sammen med, hvordan jeg anskuer vores måde at leve på i fremtiden. Vi mærker alle, hvordan vi kan bruge det, at vi bor på en breddegrad med meget mørke og et unikt lys, at ære vores natur, og arbejde med, hvad det kan gøre for os i form af enkelhed og lethed. Norden er i stigende grad blevet kendt for det sanselige: mad, sauna, havbadning – og både ayurveda og min tilgang er meget sanselig. Nordic Ayurveda og jeg har fælles værdier, men også samme syn på, at det nordiske kan noget helt særligt, som vi sammen skal udforske og ære. Det særlige privilegie vi har i denne del af verden forpligter os til at stå i lyset, være lyset og sprede lyset.”

Læs mere om den nye Nordic Kundalini Yoga Uddannelse HER. En uddannelse med udgangspunkt i Kundalini yoga, med musik, lyd, dufte og healing.

Ayurveda på jobbet

Der er ikke noget i vejen med de klassiske persontype tests, men der bliver nok i mindre grad bliver taget hensyn til, hvad der kommer af beskeder fra vores krop og sjæl, som bedre ville kunne hjælpe os til at finde vores “Dharma” – vores livsvej, og give stor meningsfylde. Her kan Ayurveda være en stor hjælp.

Der bliver i øjeblikket talt meget om, hvordan vi kan få et mere balanceret arbejdsliv, men samtidig også, hvordan vi kan spille hinanden gode, så vi på bedst mulig vis optimerer vores eget og vores kollegers potentiale og det samspil, der er imellem os.

Der bliver også forsket meget i den ideelle ‘work/life balance’, men faktisk kan vi lære meget af den erfaring, der allerede findes, deriblandt den 5.000 år gamle sundhedsvidenskab, Ayurveda.

Persontyper

På arbejdspladser i dag bruger vi allerede meget tid på at kigge på, hvilken type vi er, igennem enneagrammer og andre persontype tests. Man har nemlig har fundet ud af, at ved at vide lidt mere om, hvem vi er, så er det nemmere at se, hvem der fx. ville være en optimal leder, men også hvordan vi bedst kan sammensætte teams, hvor vi kan bidrage med noget forskelligt.

Der er ikke noget i vejen med de klassiske persontype tests, men der bliver nok i mindre grad bliver taget hensyn til, hvad der kommer af beskeder fra vores krop og sjæl, som bedre ville kunne hjælpe os til at finde vores “dharma” – vores livsvej. Her kan Ayurveda være en stor hjælp.


Ayurveda beskæftiger sig også med persontyper, også kaldet “dosha’er”. Ifølge Ayurveda er vi alle født med en kombination af “pitta”, “vata” eller “kapha” og har som regel en overvægt af én dosha, og lidt mindre af en anden. Ligesom de klassiske tests, vil læren om disse konstitutioner kunne bruges, når vi fx. skal ansættes til en specifik rolle eller optimere teams, men kan i høj grad også hjælpe os med, at finde ud hvordan vores arbejdsliv skal se ud på et dybere, individuelt plan, så drømme, ønsker, og arbejdsliv smelter mere sammen.

Igangsætteren, handleren og den grundige

En person med overvægt af “vata” er typisk en igangsætter, en der tager initiativ, har masser af idéer, er begejstret og sjældent sidder stille, men måske også en mindre systematisk type, der kan have svært ved at komme i mål med opgaver. “Pitta-typen” er typiske handlekraftig, god med to-do lister og kører derudaf, men kan af samme årsag også nemt blive dømmende, hårde i tonen, eller brænde ud, fordi de sjældent stopper op og nyder, når de går mod deres mål. “Kapha” er stabil, grunding og udholden, men kan for nogle måske virke en anelse tung, når ideer skal omsættes. Dog er der brug for denne energi, når store visioner skal udfoldes og rodfæstes.

Måske du allerede genkender noget af dig selv i de beskrivelser – og prøv her at bruge dem til også at kigge lidt lidt dybere ift. dine drømme. Typisk ville det jo være skønt for en person med overvægt af “vata”, at få lov til at udleve det kreative, og være en skabende sjæl. For en person med meget “pitta”, kan det handle om at udleve visioner, skabe vækst og få succes og for “kapha” er fælleskabet, omsorg og det højere formål typisk et ønske. Dog skal det understreges, at vi alle besidder noget af alle kvaliteterne, og derfor kan du sikkert også genkende flere sider i dig selv.

Hvordan ved vi, hvem vi er?

Den nemme måde, er at tage en “doshatest” (tag test her) for at komme din type nærmere, men du kan i høj grad også bruge andre ayurvediske redskaber til at komme mere i kontakt med dit sande jeg, og de elementer, der danner grundlag for “doshaerne”: vand, jord, luft, ild og æter.


Tag pauser til at mærke efter, brug naturen, luften, vandet og kom ind i kroppen og mærk efter ved hjælp af bevægelse, åndedræt og meditation. Mærk efter med dine sanser, hvad der føles rigtigt for dig: Hvilket tempo vil du være i, er der idéer, der brænder inden i dig, har du det bedst med at være den stabile medarbejder, eller vil du gerne frem i lyset?

Igennem dette arbejde, vil du ikke blot være en gladere medarbejder, men også en bedre kollega, fordi du vil have en større indsigt i dig selv, men også en bedre forståelse for dine omgivelser.

Guidet øvelse: Se dig selv i gang med en arbejdsdag, hvor du føler glæde og energi

– hvad laver du?

– hvor er du og hvem er omkring?

– hvordan er atmosfæren?

LEV uhæmmet og frit

Uhæmmet… er det et positivt eller negativt ladet ord i din bevidsthed? Helt sikkert negativ hos mig. Eller rettere sagt – det var negativt.

Nu føler jeg at leve uhæmmet må være formålet med livet og vejen til sundhed. For ubalancen – og med tiden den regulære sygdom – opstår, når vi hæmmer os selv. Når vi tror på, at vi er for meget, for lidt… anderledes, ikke rigtig. Og dermed blokerer vores livskraft.

Du er skabt som et guddommeligt væsen, der kommer ind med dit unikke perspektiv på dette storartede liv. Desværre var mange af vores forældre klodsede. Ikke bevidst bevares. De troede, de gjorde os ret, ved at anvise os den “rigtige måde” at være på.

Du er værdig!

Sikke en misforståelse. Du er et værdigt menneske, som du er! Du har nemlig værdi, når du er den, du er skabt til at være. Et centralt koncept i Ayurveda handler om livsvej, kaldet Dharma. Vi har alle en unik livsvej, vi er skabt til at følge. For at kunne leve den unikke livsvej, har du en medfødt dosha-konstitution (tag dosha-test her). Jeg kan lide at kalde dette, dine naturlige tilbøjeligheder. Der er noget, du tydeligvis er skabt til, og noget – faktisk meget – du ikke er skabt til (heldigvis skal vi ikke kunne alt).

I vores “find fem fejl” kultur har vi det dog med at lede efter det vi, eller vores børn, ikke er gode til og tilskynde os selv/dem at blive “bedre”. Det er langt hen af vejen også sådan skolesystemet fungerer. Ayurveda kan lære os at stille skarpt på det væsentlige. Og det væsentlige er de gaver, du har med fra naturens side. Og ja, vi har alle gaver med, og når vi deler ud af disse til vores omgivelser, føler vi lykke og dyb indre tilfredsstillelse.

Kompetent på Ayurvedaens vej

På vores Ayurveda uddannelse, hvor vi gennem at forstå os selv og vores egen konstitution lærer Ayurvedaens principper, er den måske hyppigste og mest positive feedback, vi får, at vores studerende hurtigt føler sig “kompetente”. Kompetente til at forstå sig selv, og derigennem til at mestre Ayurvedaens værktøjer.

Jeg tror, det hænger sammen med, at på trods af at Ayurveda er verdens ældste sundhedssystem, så er det et intuitivt system, som vi alle ressonerer med indefra. Det er ikke noget nyt, du skal “tillære” dig. Du får i stedet adgang til en visdom, der er i dig allerede.

En vej til disse indsigter er faktisk ofte at slippe kontrol. Vi lever i sådan en ”hoved verden”, hvor vi altid prøver at regne den ud og gøre/være “rigtige”. En vej til at balancere denne side er for eksempel gennem at danse vildt, grine og synge. En måde at slippe masken, og mærke os selv dybere. Nogen siger bagefter, at det næsten er denne del, selvom den er relativt lille, de har fået allermest ud af.

Overgiv dig til livets cyklus

At slippe kontrol og overgive sig til det, som er, er centralt for vores velbefindende. Når vi har modstand, så stagnerer energien. Når vi overgiver os, flyder energien frit. Der er meget, vi mennesker kan finde på at have modstand mod. Danmarks omskiftelige vejr er en klassiker.

Selv oplever jeg, at mine børn nu er blevet unge mænd, og det sender mig mod en ny alder i mit liv. Jeg gør klogt i at favne forandringerne, selvom det da kan gøre ondt og være sorgfuldt at slippe dem og minderne af dem, som små børn, der var afhængige af mig. I stedet øver jeg mig i at se kendsgerningerne i øjnene, at nu har de mindre og mindre brug for mig, og jeg bliver ældre. Heldigvis mærker jeg dybt inde, at den fase, jeg er på vej ind i, er den bedste i livet. Nemlig visdommens tid.

Det er nu, jeg virkelig kan gøre en forskel, som bliver større end “blot” mig selv og min nærmeste familie. Det er nu, jeg kan brede vingerne ud og flyve frit. Herfra kan jeg iagttage, alt det, der har været, og alt det, jeg har lært. Herfra føler jeg en kæmpe taknemmelig over livet på jorden, og en kæmpe frihed til at være mig… Helt uhæmmet.

Givet i kærlighed

Maria

Hvordan får vi et bæredygtigt mindset?

Vi skal lære at forbinde vores rationelle hjerne med vores emotionelle del, for det ikke-rationelle, intuitive, non-verbale og spirituelle er netop det, der kan gøre den store forskel, når vi skal udvikle et ‘bæredygtigt mindset’.

For mange er bæredygtighed forbundet med dårlig samvittighed – jeg ‘burde’ også, og ‘…vi skulle måske også’. Vi bliver bombarderet med billeder og nyheder om den truende klima katastrofe og får fodret klimaangst og magtesløshed med beskeden om, at vi skulle have ‘handlet igår’, og at vi som individer ikke kan påvirke det store billede synderligt.

Vores rationelle hjerne er på overarbejde. Den gør, hvad den kan, for at tage informationerne ind og videresende signaler til hjerte og hænder. Men for mange af os, når den store mængde af info slet ikke dertil, for vi bliver så overvældet, at vi lukker ned og håber på, at andre løser problemerne for os.

Så hvad kan vi gøre?

For selvfølgelig betyder #desmaagroenneskridt noget. Tænk hvis 7,7 mia. mennesker alle tog et bæredygtigt skridt hver uge? Naturligvis ville det gøre en forskel – vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør det, så det føles naturligt, nemt og som en del af dagligdagen – og ikke som en sort ‘sky-byrde’, der hænger over os.

Ydre vs. indre

Ok – lidt nørderi, men jeg vil prøve at forklare det i billeder der er gør det forståeligt:

Forstil dig at du sidder på en strand, og du kigger ud på en masse sten. Jeg siger UD, fordi vi her taler om det ydre. De mange sten står for det ‘kollektive’ – altså når mange mennesker går sammen og taler om regulativer, ‘benchmarks’, aftaler, FNs bæredygtige mål, tendenser og politik. Alt sammen vigtigt, for at vi får en bæredygtig planet.
Så kigger du videre på én sten der skiller sig lidt ud – den handler om det ‘indviduelle’, altså hvordan vi personligt gebærder os ift. bæredygtighed med vores vaner, initiativer, viden og kompetencer – men stadig på det ydre plan. Det ydre, individuelle er også rigtigt vigtigt i vores #smaagroenneskridt, som jo gør den store forskel (fordi alle os individer jo har en stor magt kollektivt!).

MEN, som nævnt tidligere, kan dette være svært. Derfor skal vi lære at koble det ydre til det indre – og her tænker jeg på vores individuelle værdier, vores overbevisninger, mission i livet og vores identitet. Du skal derfor tage stenen, holde den, give den alt hvad du har i dit indre for at skabe en solid platform, hvor du kan tilføje dine personlige elementer (eller sten om du vil), og forme dit helt eget bæredygtige mindset.

Forbindelsen til naturen

En øvelse kan være: Tænk på et tidspunkt, hvor du interagerer med naturen og brug lidt tid på at mærke efter, hvilken følelse det giver dig. Fx. kan det at bade i havet, og mærke vandet omslutte min krop, giver mig en følelse af være vægtløs og være en del af noget meget stort. Dufter jeg til blomster, kan det give mig en følelse af glæde, måske minder fra min barndom, osv.

Din forbindelse til naturen kan du dyrke yderligere, ved fx. at meditere i naturen – eller følge en guidet meditation eller mental træning, der hjælper dig ned i alpha-theta stadiet i dit sind (lige før du sover, men hvor du stadig er vågen) og videre ind i et rum eller sted, hvor du kan grounde og forbinde dig dig selv yderligere med jord og natur.

Hvorfor er det så vigtigt tænker du nok? Det er fordi, vi her arbejder med at VÆRE frem for at TÆNKE.

Rationelt vs. ikke-rationelt

Når vi tænker, og fx. hører om klima forandringer, så tager vi data ind, arbejder med det og laver en neurologisk kobling til det til data vi allerede har underbevidst i sindet (minder, tidligere oplevelser, tidligere tanker, genkendelige billeder). Når vi tager informationer ind, forsøger vi at skabe mening og bruger som udgangspunkt vores rationelle hjerne til at tænke logisk og lineært. Men, vores rationelle hjerne kigger kun på synlige kortsigtede elementer, og udelader de mere irrationelle data, som følelser, intuition, ikke-verbal info, det spirituelle, osv.

Så, alt imens, at den her rationelle og analytiske måde at tænke på er godt for rigtig meget – (teknologisk og videnskabelig udvikling fx), så har der i mange år ikke været den store fokus på de ikke-rationelle informationer, der kan gøre en stor forskel i vores beslutninger og måde vi opfører os på. Forskning viser faktisk, at hvis vi kun bruger den rationelle, intellektuelle approach til de bæredygtige problemer, så er der en svagere commitment til at gøre noget! Den emotionelle og intuitive visdom kan altså hjælpe os i vores beslutninger og vores #smaagrønneskridt – men uden den dårlige samvittighed.

Hvordan får vi klima problemerne ind under huden, og forbinder det rationelle til vores mere ikke-rationelle del af hjernen? Jeg tænker ikke, du skal tage til tørkeomårder eller indlandsisen for virkelig at kunne mærke og ‘være’ i klima katastrofen. Faktisk det modsatte. Du skal forbinde dig til vores sunde, balancerede natur, nu, før det er for sent. Forbinde dig selv til naturen, præcis som vi (stadig) kender den og forbinde dine informationer med dine værdier alt i mens du gør det.

Fra naturforbindelse til handling

Et eksempel sat på spidsen: Du sidder og kigger på en dokumentar, der handler om overfyldte grisefarme, alt i mens imens du spiser en baconburger. Hvordan føles det? Og lige så vigtigt – hvordan hænger det sammen med dit liv? Måske smider du burgeren fra dig – eller måske vil du gerne blive ved med at nyde smagen af bacon – og fastfood passer derudover godt ind i din travle hverdag. Lad være med at slå dig selv oveni hovedet, men find i stedet en anden situation, hvor du kan forbinde det du ser, mærker, hører, dufter og spiser, med din hverdag så det fungerer.


‘Connect the dots’, så dine bæredygtige tiltag passer til dine værdier OG en realistisk livsstil.

Prøv at tænke tilbage på min første opfordring – din oplevelse i naturen… er der noget i den oplevelse, der kunne blive ødelagt af dine egne actions?
Personligt tænker jeg, at min badetur kunne blive ødelagt pænt meget, hvis der flød plastik og skrald forbi mig – og tænker det ville give mig lidt mere respekt for det vand der fylder 2/3 af vores planet og derfor også påvirke mit plastik forbrug. Jeg tænker også, at en unaturligt tør marts måned, der gik hårdt ud over mit græs og forårsblomster, har en indvirkning på de følelser jeg normalt får, når jeg dufter til blomster og den glæde det giver mig. Ikke en så rar tanke, at den duft måske kun vil høre min barndom til og ikke mine børns?

Derfor. Husk at pause, reflektere og udforsk vanen med at ‘connecte the dots’. Det vil også give anledning til at forbinde dig til din mere spirituelle intelligens – ved at spørge dig selv, “hvem er jeg”, “hvad er mine værdier”, “Hvem vil jeg gerne være” og “hvordan kan vi være den bedste version af os selv?”.

Gør hvad du kan for forbinde dine neurobaner fra rationalitet til det emotionelle – det kan på sigt give dig et stærkere bæredygtigt mindset.

Denne blog er skrevet af vores kommunikation- og bæredygtigheds medarbejder, Mathilde Moyell. Mathilde er blandt andet uddannet ICI Neuro Coach, Ayurvedisk sundheds- og livsstilskonsulent og Green School Educator og laver individuelle coaching-sessioner og konsultationer, samt foredrag og workshops om det bæredygtige mindset. Læs mere her.

Få balance og velvære igennem følesansen

Med hvert åndedrag udveksler vi vores personlige energi med universets energi, og vi indtager konstant indtryk via vores fem sanseorganer: Øre, øjne, næse, tunge og hud.

Sanserne er vores indvendige apotek, hvor vi ved at bruge dem bevidst, kan få større fysisk- og følelsesmæssig velvære og balancere og heale os selv. Har vi fokus på berørings- og smagssanserne, kan dette være med til at balance kroppen, hvor vi primært bruger de andre sanser, se, lytte og dufte, til balancering af sindet.

Berøring som healende kraft

I en tidsalder, hvor alting går uendelig hurtigt og er meget æterisk og digitalt er det mere end nogensinde værdifuldt at balancere os selv kropsligt, så vi får jordforbindelse. Følelsen af berøring er fundamental for vores sundhed og velvære, for som pattedyr fødes vi mennesker med behov for at røre og blive rørt. Vores hud er vores største organ og portalen til så mange af vores oplevelser. Når vores hud stimuleres af kærlig berøring eller massage, frigiver den mange healende kemikalier, der forbedrer vores immunfunktion, cirkulation, fremmer afslappende søvn og mange andre healende fordele. Kort sagt, en af de bedste måder at skabe balance i vores krop, er gennem følelsen af berøring.

Abhyanga massage

Der findes mange former for healende berøring, inklusiv kram, at nusse et elsket kæledyr og massageterapi. Ud over at du kan modtage den klassiske Ayurvediske Abhyanga massagebehandling med varme olier af en professionel behandler, kan du også give dig selv gaven af en daglig selvmassage, som også bidrager med adskillige healende fordele.

Abhyanga – på egen hånd eller hos en behandler – hjælper med at fjerne affaldsstoffer fra dine væv i kroppen, berolige sindet og forbedre din immunfunktion. Det er en vidunderlig måde at lande i kroppen igen, og opleve sanseligt velvære. Læs mere om hvordan du udfører din egen abhyanga HER.

Vinder af Danish Beauty Awards for årets skønhedsbehandling 2022!

Nordic Ayurvedas eksklusive signatur behandling med Abhyanga og Shirodhara er netop blevet kåret som Årets behandling af Danish Beauty Awards og kan bookes her!

De gode vaner – hvordan holder vi fast?

“Jeg ser det at tage en detox, som at blive nyforelsket i sig selv igen. Vores krop mærkes fantastisk og vi er fyldt op med energi, velvære og en følelse af, at ‘verden bare kan komme an’. Men at vende tilbage til vores dagligdag og bibeholde denne tilstand, kræver at vi tager små skridt og passer på ikke at vække Amygdala”

Hver forår og efterår tager vi en fælles udrensning i Nordic Ayurveda – en fysisk og mental detox for slippe det gamle og komme godt i gang med den nye årstid. Forskellige typer detox og faste har i mange år været populært, fordi effekterne oftest er meget synlige, både mentalt og fysisk. Men hvad sker der bagefter? Når vi har lavet vores optrapning, har re-introduceret de madvarer vi har undladt og det bliver hverdag i køkken og rutinerne igen? Hvordan sørger vi for at vi bibeholder de gode vaner, så vi kan fortsætte med det høje energi niveau og vores sunde rejse?

HVAD FÅR OS TIL AT FALDE TILBAGE?

Vi har talt med Kasper Cetti, kropsterapeut, åndedrætsvejleder og ayurvedisk sundheds- og livsstilkonsulent om netop, hvad vi kan gøre for ikke at ‘falde tilbage’. Hans erfaring har vist, at vi skal være forsigtige med at tro, at vi kan fortsætte med et detox-liv med mange begrænsninger, og sørge for at komme igang igen med små skridt.

“Når man har den skønne, rene følelse efter en detox, er det svært at tro, at man kan falde tilbage i sin gamle livsstil. Men, vi har mange mønstre og gamle vaner og er typisk en del af et fælleskab i form af familie eller kolleger, som gør, at vi ikke vil falde uden for eller få kommentarer på vores nye livsstil”

I følge Kasper handler det i høj grad om ikke at ‘vække Amygdala’; den lille del af vores ‘følelsesmæssige’ hjerne, der kan kapre vores opmærksomhed og fokus, og kraftigt mindske vores evne til at tænke og handle fornuftigt.

“Hvis vi ændrer for meget på én gang, så vil Amygdala reagere og gå i ‘kæmp eller flygt’ tilstand, fordi det hele bliver for sort og hvidt. Det er derfor vigtigt at du giver dig selv lov til at gøre nogle af de ‘forbudte’ ting, som fx et glas vin i weekenden og ikke banker dig selv oveni hovedet, hvis du ikke kom op kl. 6 og fik lavet dine rutiner. Tænk hellere på, hvad det var, der gjorde at du ikke kom op, der er højst sandsynligt en hel legitim grund: måske havde du bare brug for mere søvn efter nogle hårde dage, eller du havde brug for at springe over.

HVAD KAN VI GØRE FOR AT BIBEHOLDE DE GODE VANER?

For Kasper, er det også vigtigt at kigge på individet, og blive mere bevidste om, hvad der fungerer for lige præcis dig som person.

“Tit tager vi mange ting ind under en detox, og så prøver vi at holde fast i alle de nye vaner efterfølgende. Men måske er det ikke alt ved detoxen, du var vildt med? Måske var det, at drikke citronvand som det første om morgenen, noget du godt kunne lide, eller det at gå tidligere seng? Du behøver ikke holde fast i det hele, så det bliver denne her ‘enten-eller’ situation, der gør at vi kan komme til at droppe det hele og falde tilbage i gamle mønstre’.

Når vi detoxer, så finder vi tit ud af, at det kan give ro og velvære at undlade en masse stimulanser (forarbejdet mad, alkohol, træning, sex, tv og medier), og dette har en dobbelt virkning, da vi kommer til at mærke os selv, alt imens vi træder nye stier i hjernen. Vi skal derfor bruge den mulighed, under detoxen, for at mærke efter, hvad der er det helt rigtige for os. Men, det er ikke altid let, erkender Kasper Cetti:

“Vi er vanedyr og kan ikke lide at være uden for flokken og stå alene, så er vi pludselig de eneste i vores omgangskreds eller familie, der ændrer livsstil, kan det være nemmere at træde tilbage i de gamle vaner. Det altafgørende skridt er derfor, at vi finder tryghed i de valg vi tager, og at disse altså føles rigtige for os, så omgivelserne ikke påvirker os i samme grad. Dette kan hjælpes ved hjælp af meditation og åndedrætsøvelser, men med små skridt, der gør at vores amygdala bliver i sin dvale, alt i mens vi finder vores personlige vej til en indre balance.”.

Om Kasper Cetti

Kasper er uddannet Body SDS behandler, og har i mange år arbejdet med behandlinger på egen klinik på Amager, og haft folk på briksen ved diverse retreats rundt omkring i hele verden. Desuden er han uddannet åndedrætslærer og Ayurvedisk sundheds og livstilskonsulent fra Nordic Ayurveda. Du kan lige nu se Kasper og hans familie i TV2 programmet “Min sindssygt sunde familie”.

Mine bæredygtige mål

I mange år skubbede jeg tanken om at skulle gøre noget ydre for miljøet fra mig. Jeg lænede mig op ad den spirituelle sandhed, at alt starter indefra, og det kun er derinde, jeg rigtigt kan gøre en forskel. Det er stadig min kerne overbevisning, at det starter indeni, dog udelukker det ikke, at jeg også kan rette blikket udad og gøre noget “derude”. I dag ser jeg bæredygtighed som en indre og ydre affære.

I virkelig har det været en stor del af min rejse at mærke den voksende motivation til faktisk også at handle i verden. Når vi har skabt et tilstrækkeligt stærkt fundament for/i os selv i dette liv, så kan vi nemlig være en positiv kraft i verden. Faktisk kan vi ikke rigtig lade være, når vi mærker den stærke forbindelse, der er imellem os og vores miljø.

Du er klar, når du er klar

Måske har du også prøvet det, at noget der virkede uoverstigeligt, pludselig blev “second nature” for dig. Jeg føler, at denne rejse skal være nænsom og selvkærlig. At udgangspunktet er, at vi rykker på noget, når vi er klar. Og at vi er klar, når vi er klar. Mine bæredygtige mål er kommet snigende, som noget jeg nu 100% dyrker, fordi jeg har LYST og ikke, fordi jeg føler mig skyldig, hvis jeg ikke gør.

Det gør hele forskellen, og det er interessant og se, hvordan mine præferencer har ændret sig, både som følge af at være blevet ældre, mere bevidst, men også Corona har være en gamechanger.

Mine bæredygtige mål, der kommer indefra

#1 Trangen til at spise mindre – næsten ingen – kød er kommet snigende. Jeg har ellers altid (undtagen da jeg levede tre år som vegetar uden stor succes) følt, at jeg havde brug for tyngden af kød. Jeg har bildt mig selv ind, at jeg var den fødte kødspiser, pga min blodtype og kæmpe lyst at spise kød i store mængder allerede som barn. Nu synes jeg, det er lidt ulækkert, og at det i hvert fald skal være økologisk og med fokus på dyrevelfærd.

#2 Jeg har ikke været ude og rejse siden Corona satte ind for to år siden. Det er, som om pandemien har kureret mig for min udlængsel. Forstå mig ret, jeg kommer da nok til at rejse igen, men jeg oplever at være faldet helt til her på vores skønne plet af jorden. Jeg ved, det er nemmere for mig at sige, at jeg vil undgå at rejse, fordi jeg allerede har mange gode oplevelser i rygsækken fra mit liv, bla. min tid med frivilligt arbejde i Uganda, egne studier i Indien, udforskende familietur til Mexico og uddannelse i USA. Jeg ønsker for mine drenge, at de også må får mulighed for at opleve andre dele af verdenen, men jeg er taknemmelig for det, jeg har fået lov til at opleve.

#3 Jeg er committet til at sortere og reducere affald. Og i det hele taget tage mit forbrug under lup. Jeg har besluttet mig for, at jeg i resten af 2022 så meget som overhovedet muligt kun vil købe genbrug, når det kommer til ting, møbler og tøj. Jeg kan slet ikke få armene ned efter at være blevet medlem af “Det kollektive klædeskab” – jeg ELSKER konceptet.

Hvorfor skal vi dog købe nyt tøj, når vi kan bytte os til lækkert second hand? Jeg har, som nok de fleste andre, brug for variation og at kunne skifte ud. Så tager jeg, det tøj, jeg ikke længere vil bruge, afleverer det i butikken, får tildelt nogle point (alt efter tøjets stand, mærke mm), for hvilke jeg kan købe noget, en anden har indleveret. Det er da genialt! Og de har butikker ikke bare i København, men også Århus, Odense, Svendborg, Roksilde, Sorø og sikkert snart mange flere steder. Vær med i bevægelsen og meld dig ind her.

Dette er ikke betalt partnerskab, jeg anbefaler udelukkende, fordi planeten har brug for bedre løsninger og det er vigtigt, vi handler og gør vores.

Spørg gerne dig selv lige nu: Hvad kan jeg gøre for bæredygtighed – både indre og ydre – som giver mening for mig og i mit liv lige nu?

Ikke fanatisk – Ayurvedas kerneprincip

Selvom vi kan blive bange for klimaet og verdens fremtid, så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke tænker alt eller intet, men netop tager de skridt, vi er klar til at tage og støtter hinanden på rejsen. Ellers kan magtesløsheden nemt overtage, og så er vi måske slet ikke konstruktive?

I vores medlemsunivers støtter vi hinanden kærligt på den bæredygtige rejse – både gennem det inspirerende indhold, men også i vores fælles bæredygtigsforum, hvor vi deler succeser og gode tips. Vil du også være med?

Givet i kærlighed
Maria

Ryd op i dit liv

Selvom vinteren ikke helt vil slippe sit tag med nattefrost og lave temperaturer, har solen og vintergækkerne allerede givet os et lille praj om, at vi er på vej ind i foråret. Og netop foråret, er det perfekte tidspunkt til at rense ud, komme af med vinterens affaldsstoffer – Ama som det kalder på sanskrit – og få det bedre i vores krop og rense ud i ufordøjede følelser/tanker.

Her er den ayurvediske detox en stor hjælp, men det kan også betale sig af rette fokus på vores omgivelser, når nu vi alligevel er i gang med vores fysiske og mentale ‘forårsrengøring’.

“Decluttering” af dit hjem

Ayurvedisk livsstil- og sundhedskonsulent, Mathilde Moyell* har holdt flere foredrag om ‘decluttering’ af hjemmet og det at leve mere minimalistisk, og mener, at man med fordel kan kaste sig over 5 områder, hvor vi kan rydde op i vores liv: hjem, kalender/tid, digitalt, relationer og mentalt.

1. HJEM


Færre ting giver mere plads til at tænke og gøre ting. Vælg det, der er mest overskueligt for dig, men som vil give et synligt resultat. Tag et rum af gangen, eller start med et klædeskab eller skab i badeværelset. 

Der er mange måder at gøre det på (er du medlem af “Mer Livsenergi”, kan du også se også vores e-bog her), men en effektiv måde er “5 kasser – metoden”, hvor du med kasser eller bunker lægger dine ting eller tøj efter disse kategorier: Behold, sælg, doner, genbrug eller skrald.2. TID


At rydde op i sin tid, er en god idé i forbindelse med at komme af med overvældelse og stres. Du vil få mere tid og mindre ‘hjerne-clutter’.

Kig fx. på:

–  at lave systemer – kategoriser din kalender i farver – arbejde, familie, venner osv.
- denne metode på 5 skridt:
 

1. Kig tilbage på sidste uge og skriv de tre vigtigste aftaler ned, hvadenten det er arbejde eller fritid

2. Hvilke er dine favoritter?

3. Spørg dig selv hver måned – hver gang du lægger noget ind: Er det her det vigtigste jeg kan bruge min tid på lige nu?

4. Sæt grænser – fx. søndag morgen er familie, onsdag aften for yoga osv.

5. Se nu om du kan slette nogle ting i din kalender.
- gør ting for dig og ikke for at please andre, respekter din egen tid
 – alt er blevet mere effektivt med zoom – kan din netværkskaffe gøres over zoom?3. DIGITALT


Dette kan være overskueligt og godt sted at starte og helt uoverskuelig for andre, der aldrig har lavet et system på deres computer, eller er meget afhængige af digital kommunikation. Den er dog meget konkret, og kan derfor også været et godt sted at starte.

Kig fx. på:


- ryd op in din desktop, – systematiser filer og folders, meld fra på spam emails, fjern notifikationer på din telefon, lav blokke i din tid hvor du ikke har mails/sms’er/notifikationer, der ticker ind, brug funktionen “skærmtid”, for at se hvilke apps, du bruger din tid på, slet apps der ikke er frugtbare (men fristende) og måske 1 uges eller 1 måned detox fra sociale medier.4. RELATIONER


For mange kan en oprydning i relationer være meget gavnligt, men som oftest også den sværeste af dem alle. Kig på, om der er nogle i din omgangskreds, du oplever som drænende at være sammen med, og overvej om det er nogle, der giver eller tager energi fra dig.

En måde kan fx. være:
1. Lav en liste over familie, venner og bekendte

2. Lav en cirkel omkring dem, du er usikker på, hvorvidt de tilføjer til dit liv eller ej

3. Forestil dig, at skulle have kaffe med dem i morgen, hvordan har du det i maven? glad, spændt, nervøs?

4. Hvad hvis de aflyser, er du lettet, eller ærgerlig?

5. Overvej om du skal rydde lidt ud i dine relationer og dyrke andre – det kan gøres på mere eller mindre drastiske måder, afhængig af situationen (‘slå op’ eller lade det flyde ud)5. MENTALT


Vi har nok alle prøvet tankemylder, og ved hvilken hindring det kan være i mange situationer i vores hverdag. Den bedste måde at få mere klarhed i dit sind er meditation.

En anden god ting, kan være at lave journaling, hvor du kan du skrive:

– de 3 vigtigste ting ned du gerne vil opnå idag

– om aftenen, hvad var de 3 bedste ting på din dag.

De to ting vil supplere hinanden, fordi du hurtigt finder ud af, hvad der er vigtigst, men også samtidig får tømt din hjerne, så du er klar til dagen eller natten.

Bliv medlem

Vil du høre mere om decluttering og få flere gode tips, kan du se webinaret med Mathilde Moyell og Maria Juhl i vores medlemsunivers Mer Livsenergi – du kan melde dig ind her (og få 7 dage gratis).

Har du lyst til være med i vores detox forløb, der begynder d. 10 marts, melder du dig på Fundamentet for Sundhed, og får der vores detox modul helt gratis.

*Ud over Ayurvedisk sundheds- og livsstilkonsulent fra Nordic Ayurveda, er Mathilde Moyell også neuro coach- og mentaltræner, yoga lærer og har desuden certifikater inden for ernæring, bæredygtighed og naturlig hudpleje. Se mere på hendes site orgayana, hvor du også kan finde flere artikler om decluttering.

Blid detox med Ayurveda

En Ayurvedisk udrensning er blid mod dit system og kan udføres på flere forskellige niveauer. Den kan tilpasses en almindelig hverdag eller køres som et mere dybdegående forløb, der inddrager den Ayurvediske sundhedsfilosofi på flere planer.

 

Hvad er detox
Detox dækker over mange forskellige måder at rense dit system igennem på og er et begreb du støder på i forbindelse med alt fra asketiske fasteprogrammer til juicekure. Grundlæggende dækker detox over en midlertidig kostomlægning, der hjælper dig med at udskille de affaldsstoffer, som har ophobet sig i dit system over tid. Ulempen ved de meget hårde udrensninger er, at de kan være svære at gennemføre samtidig med, at du skal passe en hverdag med arbejde, familie m.m. De kan også være ualmindelig hårde ved din krop og vil ofte kræve, at du har eksperthjælp indover til at guide og overvåge dit system og dets reaktioner undervejs.

En Ayurvedisk detox er for alle
Selvom du lever sundt, så er det godt at rense dit system i gennem et par gange om året og få udskilt de mange affaldsstoffer, som du helt uundgåeligt ophober over tid – også selvom du lever sundt og i balance.

Her kan du få mere af vide om, hvorfor dit system har godt af udrensning.

I modsætning til mange andre udrensningsforløb er en Ayurvedisk detox blid mod dig og din krop og du kan selv vælge, hvor dybt du vil rense ud. Det kan være en simpel og tilgængelig diæt, du selv kontrollerer over en periode på 5-7 dage eller et mere dybdegående udrensningsforløb, der integrerer flere elementer fra den Ayurvediske livsstil.

Når du fjerner dig fra naturen, lever i unaturlige omgivelser og fylder dig med kunstige stimulanser, så mister du kontakten til din grundlæggende livsenergi, styrke og sundhed. En Ayurvedisk udrensing bringer dig tættere på dit naturlige jeg.

Et Ayurvedisk detox forløb
Den milde Ayurvediske detox varer ca. en uge. De første dage trapper du ud af de stimuli og fødevarer, som ikke er en del af diæten. Afsæt god tid til din udrensning og skab gerne lidt plads i kalenderen til at tage den med ro, gå ture, meditere, styrk det gode søvnmønster etc. Du skal også regne med et par dage oveni for en langsom genopbygning efter detox. Her kan du stille og rolig genindføre de madvarer og stimuli, som du har udeladt under diæten.

Når du vender tilbage til din normale vaner, så vil dit system typisk reagere mere tydeligt på unødvendige stimuli og forarbejdede fødevarer.

Hvordan ser en Ayurvedisk detoxdiæt ud
På et Ayurvedisk udrensningsforløb er diæten simpel og består af friske og rene råvarer. Dvs. ud med forarbejdede fødevarer og stimuli såsom kaffe, alkohol, nikotin og slik. Maden må gerne være krydret, så den sætter gang i din Agni (indre ild) og så må det du indtager meget gerne være varmt eller lunt, det samme gælder det du drikker. Her kommer en oversigt over den diætmad, som en Ayurvediske detox bygger på. Det kan være en god idé at forberede dig på forhånd med indkøb, opskrifter og måske en liste med idéer til måltider i løbet af dagen. Vi har det nemlig med at falde tilbage i gamle vaner, hvis vi mister overblikket. Her kan lidt forberedelse være med til at gøre din udrensning til en super god oplevelse.

Oversigt over detox diætmad

Nærende og rene råvarer
Spis løs af alle slags grøntsager, frugt, hele korn, frø, nødder, linser og bønner. Kan det tilberedes, enten koges, steges eller bages, så er det kun en fordel. En Ayurvedisk detox anbefaler, at størstedelen af det du indtager, er varmt eller lunt og gerne tæt på din egen kropstemperatur. Brug for eksempel denne opskrift. Du kan skifte krydderier og grøntsager ud, så de passer dine smagsløg.

Varmende krydderier
Under din detox må du gerne skrue op for de varmende krydderier, da de er med til at stimulere din udrensning. Du kan med fordel bruge ingefær, gurkemeje, kanel, kardemomme, spidskommen, koriander fennikel, muskatnød, nelliker m.v.

Naturlige olier
Når du renser ud, er det vigtigt at du får rigeligt med fedtstoffer, da de er med til at opløse de ophobede affaldsstoffer og skubbe dem ud af dit system. Når du er på detox, må du derfor gerne skrue op for fedtstofferne, det er kun godt. Det skal være gode og naturlige olier såsom kokosolie, olivenolie, ghee m.v.

Lune drikke
Under din udrensning skal det du indtager helst være varmt eller lunt. Drik gerne rigeligt med urtete, lunkent vand med citron og SKF-te, som er en særlig Ayurvedisk drik, der stimulerer udrensningen. SKF-te består af spidskommen, fennikel og koriander og du finder opskriften her:

Spidskommen koriander og fennikel te

Dette skal du udelukke under din detox
Når du er på detox skal du undgå alle former for forarbejdede fødevarer, da de altid indeholder tilsætningsstoffer eller andet som blokerer for en optimal udrensning. Hvis du har mulighed for lave alt det du indtager selv og fra bunden, så er det klart den sikreste måde at komme uden om tilsætningsstoffer på. Du skal også gå uden om animalske produkter under din detox, dvs. mælkeprodukter, æg og kød, erstat med proteiner fra bønner, linser mv. Undlad også alle stimuli, såsom kaffe, sukker, nikotin og alkohol.

Når vi fjerner de overbelastninger, som kroppen udsættes for, sker der en øjeblikkelig positiv forandring. Kroppens evne til at helbrede sig selv er kraftfuld – den får vi adgang til med en Ayurvedisk udrensning.

Bivirkninger ved en detox
En Ayurvedisk detox er så blid, at de færreste vil opleve egentlige bivirkninger. Især ikke, hvis der har været sat tid af til trappe ud af de stimuli og fødevarer, som ikke er en del af diæten. Hvis ikke, så kan du opleve milde symptomer som let hovedpine samt lidt uro i maven og fordøjelsessystemet, men det vil ofte være væk i løbet af en dags tid og herefter vil de fleste opleve af deres energiniveau stiger.

Obs. Hvis du tager medicin, skal du altid rådføre dig med din læge, før du går i gang med en detox eller lægger din kost om.

Skab plads til din detox
Når du sætter din detox i kalenderen, så afsæt gerne lidt tid rundt omkring, så der er plads til at mærke efter. Sørg for ikke at have travlt, brug gerne tid på noget, der gør dig godt og får dig til at slappe af. Fx sauna, yoga, dampbad, gåture m.m. Tag også gerne længere pauser fra stimuli som sociale medier og mailboks. I det hele taget kan det være en god idé at holde lidt fri fra dine vante rytmer, hvis det er muligt. Hvis du fx træner meget til dagligt, så trap gerne lidt ned, så du bedre kan mærke din krop.

Genopbygning efter en detox
Efter en udrensning skal du tilbage til din hverdag. Her er det vigtigt, at optrapningen er
blid og foregår over en tre dages tid. Din krop og dine sanser vil være skærpede, og du vil derfor reagere mere tydeligt på stimuli. Brug den mulighed til at mærke efter, hvad der er godt for dig og hvad du måske skal undgå i fremtiden. Hvis din krop reagerer meget kraftigt på bestemte fødevarer eller stimuli, så tænk over om de er nødvendige at genindføre. Efter en Ayurvedisk udrensing har du en helt unik mulighed for at mærke din krops signaler, lyt til dem. Processen ud af din detox er vigtig for dig, for at få din krop i balance.

Få hjælp til din Ayurvediske detox
Du kan som nævnt både tilrettelægge dit helt eget Ayurvediske udrensningsforløb, men hvis du gerne vil inspireres og sparre med andre undervejs og gå lidt dybere i den Ayurvediske livsstil, så har du netop nu mulighed for at tilmelde dig to forløb gennem Nordic Ayurveda.

Guidet detox
Til dig, der gerne vil gå lidt mere i dybden med din detox og tage mere af den Ayurvediske livsstil ind, så anbefaler vi at du deltager på et guidet forløb, hvor flere aspekter af den Ayurvediske visdom kommer i spil. Som deltager på det online Ayurveda grundforløb, Fundamentet for Sundhed, får du adgang til et detox modul, der støtter dig mere konkret gennem detox forløbet med specifikke opskrifter og fremgangsmåder, samt guidede øvelser, live sessions og meget mere. Her følges du også sammen med andre, og du får en mere dybdegående indføring i den Ayurvediske sundhedsfilosofi og i løbet af seks overordnede moduler, hvor du lærer at leve et sundere og mere naturligt liv i harmoni med dig selv og dine omgivelser. Klik her og tilmed dig forløbet, der starter med zoom møde den 10. marts.

Dybdegående detox
Er du interesseret i at få hele det Ayurvediske sundheds og -livsperspektiv med og gennemgå en mere dybdegående detox, der udrenser på alle niveauerne, så kan du overveje at hoppe med på næste hold på vores Ayurveda uddannelse. Denne er både til dig der gerne vil styrke dig selv dybere og arbejde professionelt med redskaberne. Næste hold starter til august.

 

Mit immunforsvar er mit supervåben

Så har jeg netop rejst mig fra corona sygesengen, som så mange andre. I snart to år har vi levet side om side med en formodet fjende, og det var for mig derfor forløsende endelig at sige rigtig goddag og lære den at kende på godt og ondt…

I den Ayurvediske optik er vi mennesker her på jorden for at få oplevelser. Vi er dybest set et ubegrænset væsen, som vil bestå selv, når dette liv er overstået. Fra sjælens perspektiv findes der ikke rigtig eller forkert, godt eller skidt. Blot oplevelser. Og virus er en helt almindelig oplevelse i vores menneskeliv, ligesåvel som smerte og ubehag er det.

Flygter vi eller går vi igennem?

Det er en naturlig menneskelig mekanisme at ønske at flygte, når noget ikke føles rart, ligesom det er en naturlig menneskelig mekanisme at frygte dét, vi ikke kender. Begge dele lægger til grund for den måde verden har håndteret pandemien de sidste to år. Vi blev bange, fordi en ukendt sygdom kom til verden, og vi gjorde alt, vi kunne for at flygte fra det faktum, at vi alle skal igennem sygdommen ved at acceptere påbud om restriktioner, mundbind og vacciner.

Vi har prøvet at flygte fra virus, i stedet for at gå igennem virus og benytte os af det eneste supervåben, vi rigtig har og kan læne os ind i, nemlig vores IMMUNFORSVAR.

Immunforsvaret til tjeneste

Er det i grunden ikke vidunderligt, at du er skabt med en krop og et iboende immunforsvar, som hvert sekund beskytter dig mod alverdens bakterier, virus og stress? Jeg føler, vi gør vores krop og immunforsvar – ja selve vores eksistens – uret ved IKKE at anerkende dette. Jeg føler, vi mennesker igen og igen overgiver kontrol og ansvar til noget udenfor os selv, i stedet for at anerkende den enorme power, vi har indeni. 99% af os overlever corona, og come on… selvom corona kan være hård og drænende, så overlever vi den uge eller tos besvær i vores liv.

For at være helt ærlig, så er livet en gave, du har fået foræret. Vi har faktisk ingen ret til at forvente, at det skal være smertefrit eller problemløst. Og den dag vi skal herfra, så er det tid.

Bevidsthedens medicin

Vi tager bedst vores power og ansvar hjem ved at styrke vores immunforsvar. Vi styrker immunforsvaret, når vi behandler os selv godt – både fysisk og psykisk. Derudover så holder bevidstheden nøglen til sundhed. Når vi åbner os selv for nuancer og anerkender at livet ikke er sort og hvidt. Når vi ser vores frygt i øjnene og går i gennem ubehaget, så løfter vi vores bevidsthed, og her kan sand healing stråle ind.

Sluk for medierne

Det bedste ayurvediske råd jeg kan give på denne bevistheds rejse handler om at slukke for alle medier og kun lade dem påvirke dig minimalt. Derfor mediterer vi dagligt som en del af den ayurvediske livsstil og vi tager bevidst stilling til, hvad skal præge vores sanser. Den daglige indoktrinering i medierne gennem de sidste to år har gjort alt det modsatte af at inspirere til healing og sundhed. Den har udelukkende spredt frygt og opildnet til et overaktivt nervesystem, som er vores største sundhedsmæssige udfordring i den moderne verden.

Hvis du har lyst til at få nogle andre nuancer på sundhed og sygdom og høre mere om, hvad jeg har lært at mit nye bekendtskab corona, så kan du lytte med i podcasten her.

Givet i kærlighed <3
Maria