doshaer Arkiv - Nordic Ayurveda | Nordic Ayurveda

Sundhed starter følelsesmæssigt

Den holistiske tilgang til livet som Ayurveda bygger på fortæller os, at vi ved at være i kontakt med det, der er større end os selv kan få adgang til et sundere liv. Sundhed handler ikke kun om vores fysiske velvære, men også om vores mentale balance. Det hele hænger nemlig sammen og er vi ikke er i følelsesmæssig balance, så kan det sætte sig som kroniske sygdomme.

Grundtanken for den naturlige og holistiske sundhedsvidenskab Ayurveda tager sit udspring i, at vi er knyttet sammen af noget, der er større og mere subtilt end vores daglige fysiske liv. Ayurveda beskriver det som tre forskellige niveauer, der arbejder i forskellige dimensioner, men som følges ad og er forbundne.

De tre Ayurvediske dimensioner

Vi tænker ofte på sundhed, som noget der knytter sig til det fysiske, men ifølge Ayurveda hænger det hele sammen og de tre dimensioner, den fysiske, den følelsesmæssige og den spirituelle, er tæt forbundne. Hvis der fx er ubalance på det ene niveau, så vil det også give udslag på de andre. Den fysiske og materielle verden er vi alle i kontakt med til dagligt. Vi mærker fysiske behov som søvn og sult og det er også den dimension, der fylder mest i det moderne og materiale samfund. Den psykiske dimension, som beskæftiger sig med vores følelsesliv er, der hvor vi mærker glæde, sorg, vrede, angst osv. I den tredje dimension finder vi kilden til det sjælelige og spirituelle. Når vi får adgang til den, så finder vi også vejen til direkte velvære og et liv i balance.

Når vi er i balance, så vil vi modtage positive beskeder fra det subtile niveau og de vil forplante sig positivt i vores følelsesliv og vores fysiske velvære.

Det er langt fra alle, som har en naturlig let adgang til den subtile dimension, men der er forskellige teknikker, som gør os i stand til at connecte med os selv på det spirituelle niveau og gør det nemmere at modtage beskeder fra den subtile dimension. Mange bruger fx meditation, yoga og refleksionsøvelser som en vej dertil. Når vi træner os selv i at være i kontakt med det subtile niveau, så har vi også mulighed for at opfange ubalance på et tidligt stadie og handle på det inden det udvikler sig til noget større og i værste tilfælde sætter sig som kroniske lidelser. Læs mere her!

Mærk ubalancen før den vokser sig til en kronisk sygdom

Ayurveda arbejder med seks stadier i en proces, hvor vi går fra sunde og raske til at døje med kroniske sygdomme og lidelser. Forløbet er kendetegnet ved, at vi kommer mere og mere i ubalance, både fysisk og mentalt, hvis vi ikke vi er i stand til at identificere årsagen og ændre på det. En ubalance kan skyldes mange forskellige ting og det forårsages af alt fra ydre stressfaktorer, til negative relationer, følelsesmæssige problematikker, dårlig kost m.v. Hvis vi kan mærke os selv og vores mere subtile symptomer tidligt i processen, giver det os selv en oplagt mulighed for at reagere – for eksempel ved at sige fra over for relationer, situationer eller mad som ikke gør os godt, eller rense ud følelsesmæssigt. Lær mere om følelsesmæssig balance og udrensning i vores online Ayurveda grundforløb, Fundamentet for Sundhed.

Reager ved vedvarende lav energi eller dårligt humør

Livet er flod og ebbe, vi har gode og mindre gode perioder og alle dage er ikke en dans på roser. Op og nedgang er selvfølgelig en naturlig del af livet, som der er også læring og indsigt i. Men oplever du vedvarende stillestående utilfredshed, en gennemgående følelses af ikke at være på toppen, men derimod hænger med humøret hver eneste dag, så er det vigtigt du reagerer.

Hvis ikke du får taget fat i årsagen til ubalancen på et tidligt stadie, så kan det føre til fysiske symptomer og i sidste ende kronisk sygdom.

En ubalance opstår sjældent fra den ene dag til den anden, men er noget der sniger sig ind på os.
Det kan derfor være en god idé at øve sig i at mærke efter og måske gøre det til et fast ritual at tage en status på din livsenergi hver dag. Du kan fx hver morgen stille ind på dig selv og din livsenergi og bedømme, hvor den befinder sig på en skala fra 1-10. Vi skal ikke lede efter bekymringer, men bare lære os selv at mærke efter om, der bygger sig noget op. Der vil være gode og mindre gode dage, men hvis du fx begynder at befinde dig under fem hver eneste dag, så er der formentlig noget, du skal have kigget nærmere på inden det udvikler sig.

De tre doshaers energier kan afsløre en ubalance

At leve i harmoni med din egen natur og naturen omkring dig er på en gang simpelt og komplekst. Både du og naturen er hele tiden i bevægelse, men ved at lære os selv bedre at kende, så kan vi øve os i at følge de naturlige cyklusser og energier, som både vi selv og naturen rummer.

Ayurveda tager med de tre dosha energier udgangspunkt i naturens elementer og forærer os på den måde nogle pejlemærker, som kan være gode værktøjer, når du skal mærke om du er i balance. Hver af de tre doshaer har nemlig nogle kendetegn, som kommer til udtryk både, når der er balance og ubalance.

Vata

Vata er forbundet med elementerne æter og luft. Den er subtil, flyvsk, luftig, bevægelig, let, hurtig, kold og tør.

Vata balance:
Når vata er i balance, så fylder den op med begejstring, idérigdom, glæde, og lethed.

Vata ubalance:
En vata energi i ubalance kan give en følelsesmæssig detour, som fører ind i et mørke, hvor ængsteligheden, bekymringen, nervøsiteten bor. I yderste konsekvens kan det udvikle sig til angst.

Pitta

Pitta er en fyrig energi, der hovedsageligt knytter sig til elementet ild. Den er varm, omskiftelig, skarp, intens, hurtig og gennemtrængende.

Pitta balance:
I en balanceret version leder Pitta til optimisme, forbilledlig inspiration og ukuelighed. Den er målrettet og fokuseret.

Pitta ubalance:
Når den fyrige energi kammer over, flammer den op og kan komme til udtryk som vrede, frustration, fordømmelse og kritik.

Kapha

Er en sammensætning af jord og vand. Den har tung og rolig energi og er langsom, stilfærdig, vedholdende og grundig. Den forbinder os med jorden og alt, der har med fysisk tryghed og velvære at gøre.

Kapha balance:
Når kapha energien er i balance, så følger der stor kærlighed, tålmodighed og dyb omsorg med. Den giver en grounded følelse og vækker tillid og tryghed.

Kapha ubalance:
I tilfælde af ubalance kan langsommeligheden hos kapha energien udvikle sig apati. Tempoet bliver dovent, tungt og behovet for at trække sig væk fra alt og alle bliver dominerende. De første tegn på, at en depression er under opsejling kan være, at man ikke orker noget som helst.

Din dosha konstitution

Måske kan du genkende nogle af grundelementerne fra din dosha, når du er i balance og i ubalance. Selvom vi fra fødslen er knyttet til en særlig dosha, så kan andre omstændigheder, som fx årstiden, sygdomme, særlige perioder livet m.v også være med til at gøre en dosha mere dominerende hos dig. Hvis ikke du kender din naturlige dosha, så tag en test her.

Dosha energierne er ikke kasser, som vi kan passe ind i, men de er et værdifuldt værktøj til at skabe balance og sundhed i livet. Det vigtigste er, at du forstår det grundlæggende princip og ellers bruger det til at mærke dig selv og fastholde en kontinuerlig indre dialog med dig selv.