kronisk smerte Arkiv - Nordic Ayurveda | Nordic Ayurveda

3 livsforringende og 3 livsstøttende overbevisninger

Kroniske smerter, sygdom, modgang i livet. Det er noget, der rammer os alle før eller siden. Hvorfor kommer nogen mennesker styrket ud af sygdom og modgang og hvorfor knækker det andre? Ayurveda har en holistisk tilgang til livet, der bygger på en grundlæggende overbevisning om, at vi kan vende smerte og modgang til noget positivt.

Hos Nordic Ayurveda vil vi gøre op med tre usande overbevisninger, som vi mener forringer livskvaliteten hos mange mennesker, og som vi desværre ofte oplever er indlejret i den moderne tilgang til sundhed og sygdomsforbyggende tiltag.

Med den Ayurvediske tilgang erstatter vi de tre livsforringende tilgange med tre livsstøttende og positive overbevisninger, som er med til at løfte din bevidsthed og sætte en positiv og livsbekræftende kurs for dit liv.

Tre usande og livsforringende overbevisninger

1. Vi mister livsenergi og bliver mere syge i takt med, at vi bliver ældre
Det er forventeligt, at vi med alderen får forskellige skavanker og sygdomme og det er helt naturligt, at vi mister livsenergi. Dette er en påstand, som både fratager os håbet, men også værdien af en alderdom, der er fuld af den visdom og glæde, vi netop kan få med alderen, fordi vi kender os selv langt bedre og ved hvad, der er godt for os.

2. Vi er alene et produkt af vores gener og vores opvækst
Sygdom og modgang er ofte genetisk betinget eller et resultat af de omgivelser, du er vokset op under. Denne påstand fratager dig ansvaret, men også muligheden for at ændre på noget. Den kan fastholde dig i uhensigtsmæssige mønstre, fordi du tror, at du mest er et produkt af ydre påvirkninger.

3. Vi er fysiske af natur og vi skal dø
Vi er kun til stede og har en betydning, når vi har en krop og befinder os i den fysiske verden. Når vi fokuserer ensidigt på den fysiske dimension og kun søger svar i den fysiologiske verden, begrænser vi os selv og vores bevidsthed. Det gælder både ift. sygdomsforløb, men også i en overordnet tilgang til livet, hvor der er en mental frihed i en accept af dimensioner ud over den fysiske.

Hvis disse tre overbevisninger præger dig og dit liv i meget høj grad, så vil vi gerne invitere dig til at se på dem og prøve at udfordre dem med tre overbevisninger, der åbner op for en anden tilgang.

Tre positive og støttende overbevisninger

1. Accept dine livsvilkår
Når du accepterer dine livsvilkår og går med dem i stedet for imod dem, så vil denne positive tilgang skabe en livsenergi, som du kan bruge til at skabe noget positivt med i dit liv. Hvis du er kronisk syg, så acceptér det vilkår, og du giver dermed dig selv mulighed for at vende det til noget kraftfuldt i dit liv.

2. Smerte og ubehag er en god ting
Hvis du møder smerte, ubehag og symptomer med en positiv tilgang, så kan de vise dig vejen til et liv i balance. Ift. kroniske smerter og modgang i livet, så kan de forvandle sig til en gave, der åbner op for en større bevidsthed hos dig selv.


3. Du kan ændre din adfærd og dermed din skæbne
Når du tager ansvar for dit eget liv og din adfærd, så giver du også dig selv muligheden for at definere din egen bane i livet. Tag dig selv seriøst, tag autoriteten tilbage til dig selv, og du kan tage kontrol over din skæbne.